Yöntem

Kinetik

Başlıca örnek tipi

Sitratlı Plazma

Minimum hacim

1 mL

Örnek tüpü – kabı

Sitratlı tüp (Mavi kapaklı tüp)

Örnek saklama

-20°C

Sitratlı Plazma 24 saat

Örnek toplama özellikleri

Örnek alındıktan sonra dondurulacak ise plazma ayrılmalı ve 30 dakika içerisinde dondurma işlemi yapılmalıdır.

Referans değerler

< 278 ng/mL

Klinik kullanımı

D-Dimer testi trombin ve plasmin aktivitesini değerlendirir. Fibrinolizis sırasında oluşan fibrin yıkım ürünüdür. Dissemine intravasküler koagulasyon (DIC) varlığında yüksek seviyelerde tespit edilir. Pulmoner embolizm, derin ven trombozu gibi durumlarda da artabilir. Yüksek D-dimer seviyeleri postoperatif dönemdeki hastalarda da dikkati çeker. D-dimer derin ven trombozunun (DVT) tedavisinin takibinde ve rekürrens riskini göstermede kullanılabilir. Ayrıca over karsinomları ve böbrek hastalarında fibrin yıkımının saptanmasında ve derin ven trombozu veya akut myokard enfarktüsünde uygulanan tedavinin takibinde kullanılabilir.

 

Yükseldiği durumlar

-Fibrinolizis,

-Trombolitik veya doku plazminojen aktivatör ile fibrinolitik tedavisi esnasında,

-Derin ven trombozu,

-Pulmoner embolizm,

-Arteriyel tromboembolizm,

-DİK,

-Sickle cell anemisindeki vazooklüziv kriz,

-Gebelik,

-Malignansi,

-Cerrahi.